Η τέλεση της Αποτέφρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί στα κρεματορια της Ελλάδας, Βουλγαρία, Αγγλίας, Γαλλίας η σε όποια άλλη χώρα μας ζητηθεί.